Chúng tôi là goodgame

Goodgame là Nhà Phát Hành Game Online tiên phong hướng tới giá trị trải nghiệm của
người dùng. Chúng tôi đang trong giai đoạn hoàn thiện để tiến hành ra mắt trong năm 2023.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ phát hành Game toàn diện nhất tại Việt Nam.

Xem thêm

Chúng tôi là goodgame

Goodgame là Nhà Phát Hành Game Online tiên phong hướng tới giá trị trải nghiệm của người dùng. Chúng tôi đang trong giai đoạn hoàn thiện để tiến hành ra mắt trong năm 2023.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ phát hành Game toàn diện nhất tại Việt Nam.

Xem thêm

Sản phẩm nổi bật

Cats Restaurant

Start from zero, rise to the top of society with your restaurant, not with ordinary employees, but cute cats.

In this game, you will:
1. Upgrade your restaurant: Repair equipment, buy new luxury furniture.

Xem thêm


Tên Game

Join the Thrilling Party! Welcome to Identity V, the first asymmetrical horror mobile game developed by NetEase. With a gothic art style, mysterious storylines and exciting 1vs4 gameplay, Identity V will bring you a breathtaking experience.

Xem thêm


All game

Sản phẩmNổi bật

Tên game

Join the Thrilling Party! Welcome to Identity V, the first asymmetrical horror mobile game developed….

Tên game

Join the Thrilling Party! Welcome to Identity V, the first asymmetrical horror mobile game developed….

Tên game

Join the Thrilling Party! Welcome to Identity V, the first asymmetrical horror mobile game developed….

All Games

Đối tác Của chúng tôi

Tin tức – Sự kiện

All News

Gia nhập goodgame

Chúng tôi là một nhà phát hành với môi trường văn hoá năng động, trẻ trung. Hiện tại Goodgame đang cần tuyển dụng thêm nhiều vị trí trong mảng phát hành game phục vụ cho các dự án sắp tới.

Các vị trí ứng tuyển

gia nhập goodgames

Chúng tôi là một nhà phát hành với môi trường văn hóa năng động, trẻ trung. Hiện tại GoodGame đang cần tuyển dụng thêm nhiều vị trí trong mảng phát hành game, phục vụ cho các dự án sắp tới

Các vị trí ứng tuyển