QUY TẮC SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ THỎA THUẬN DỊCH VỤ

 

Kính mời Quý Khách hàng tham gia sử dụng các Dịch vụ trò chơi trực tuyến trên website, thiết bị di động và thiết bị khác trên cơ sở Quý Khách hàng đã đồng ý với mọi điều khoản và điều kiện nêu trong Quy tắc sử dụng dịch vụ và Thỏa thuận dịch vụ này (gọi tắt là “TTDV”). Để xác nhận đồng ý, Quý Khách hàng phải nhấn nút “Đồng Ý” ở cuối quá trình đăng ký tài khoản sau khi đã đọc và hiểu các điều khoản quy định trong TTDV.

Quý Khách hàng cần đọc và đồng ý với tất các các quy định trong TTDV trước khi sử dụng Dịch vụ để hiểu về quyền lợi và trách nhiệm của mình khi sử dụng Dịch vụ. Khi đã sử dụng Dịch vụ, có nghĩa là Quý Khách hàng đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý với tất cả các quy định trong TTDV cũng như các điều khoản khác được TTDV này viện dẫn đến, cùng với các bản sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm. Trường hợp Quý Khách hàng không đồng ý với bất kỳ điều khoản trong TTDV này, Quý Khách hàng vui lòng không tải, cài đặt hay sử dụng Dịch vụ. 

 

1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

 

Trong TTDV này, trừ khi ngữ cảnh buộc phải hiểu khác, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 

1.1 “GoodGame”: Là đơn vị cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến thuộc Công ty TNHH Droid Việt Nam.

 

1.2 “Người sử dụng”: Là người chơi sử dụng dịch vụ trò chơi trực tuyến của GoodGame, là người sở hữu Tài khoản, GoodGameID chơi trò chơi của GoodGame.

 

1.3 “Tài khoản”, hoặc “GoodGameID”: Là một tập hợp các chuỗi ký tự hoặc bất kỳ các dấu khác mà phát hành bởi GoodGame tại thời điểm bắt đầu việc sử dụng Dịch vụ để định danh một Người sử dụng duy nhất.

 

1.4 “Dịch vụ” hoặc “Trò chơi”: Là các sản phẩm/dịch vụ trò chơi trực tuyến trên trang web hoặc trò chơi trên điện thoại di động, các thiết bị khác do GoodGame cung cấp và/hoặc các dịch vụ kèm theo nếu có liên quan tới việc cung cấp, khai thác, sử dụng trò chơi trực tuyến. 

 

1.5 “Website”: Là trang thông tin điện tử chính thức của GoodGame, địa chỉ: https://goodgame.vn và các trang thông tin điện tử khác được sử dụng bởi GoodGame có liên quan tới việc cung cấp Dịch vụ.

 

1.6 “Bất khả kháng”: Là các tình huống và sự kiện xảy ra vượt ngoài khả năng nhận biết và kiểm soát hợp lý của GoodGame, khiến GoodGame không thể khắc phục được kể cả khi đã áp dụng các biên pháp hợp lý trong khả năng của mình. Bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, thảm họa thiên nhiên, động đất, sóng thần, lốc xoáy, đảo chính, bạo loạn dân sự, bạo động chính trị, khủng bố, đình công, hoặc các vấn đề lao động khác, máy tính, thông tin liên lạc, nhà cung cấp dịch vụ mạng hoặc lỗi hệ thống máy chủ hoặc sự chậm trễ liên quan phần mềm, công suất hệ thống, mã độc hại tấn công, xâm nhập hệ thống trái phép, đánh cắp thông tin do lỗi Người sử dụng, quy định của cơ quan nhà nước, lệnh cấm của chính phủ, sự thay đổi chính sách, pháp luật và các sự kiện khác mà theo quy định của pháp luật Việt Nam được xem là sự kiện bất khả kháng.

 

1.7 “Nội dung”: Là các thông tin bao gồm nhưng không giới hạn như như văn bản, hình ảnh, âm nhạc, phần mềm, chương trình máy tính có thể được truy cập, tải xuống hoặc sử dụng thông qua Dịch vụ.

 

1.8 “Đối tác”: Là các cá nhân, tổ chức có hợp tác với GoodGame trong việc cung cấp Dịch vụ, nội dung tới Người sử dụng.

 

1.9 “Dịch vụ trả tiền”: Là Dịch vụ hoặc Nội dung được cung cấp cho Người sử dụng không miễn phí. 

 

2. TÀI KHOẢN

 

2.1 Để truy cập và sử dụng Trò chơi, Người sử dụng phải đăng ký Tài khoản GoodGameID để đăng nhập vào Trò chơi với đầy đủ các trường thông tin theo quy định của pháp luật. Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Người sử dụng, GoodGame khuyến cáo Người sử dụng nên đăng nhập bằng Tài khoản GoodGameID của chính mình. Trường hợp Người sử dụng không thể cung cấp đầy đủ thông tin để chứng minh mình là chủ sở hữu của Tài khoản, GoodGame sẽ không tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết các khiếu nại của Người sử dụng.

– Sau khi đã đăng ký Tài khoản GoodGameID đáp ứng các yêu cầu, Người sử dụng có thể đăng nhập vào Trò chơi thông qua một trong các cách thức sau:

– Đăng nhập bằng Email đã đăng ký GoodGameID và mật khẩu.

– Đăng nhập bằng Số điện thoại đã đăng ký GoodGameID và mật khẩu.

– Liên kết Tài khoản đã đăng ký với ID thiết bị, tài khoản Google, tài khoản Facebook hoặc tài khoản khác (nếu có). Sau đó đăng nhập thông qua tài khoản liên kết và không cần nhập mật khẩu. Tùy từng thời điểm, Trò chơi có thể cho phép Người sử dụng sử dụng các tài khoản liên kết này để đăng nhập nhanh chóng vào Trò chơi. Người sử dụng cần tuân thủ đầy đủ TTDV này và điều khoản sử dụng của nhà cung cấp dịch vụ nơi Người sử dụng khởi tạo tài khoản liên kết đó, đồng thời cam kết chịu trách nhiệm về việc sử dụng các tài khoản liên kết đó để đăng nhập vào Trò chơi. 

 

2.2 Theo quy định của pháp luật Việt Nam, Người sử dụng cần cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin bao gồm:

– Họ và tên;

– Ngày, tháng, năm sinh;

– Địa chỉ đăng ký thường trú;

– Số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp;

– Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có). 

 

Trường hợp Người sử dụng dưới 14 tuổi và chưa có chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, người giám hộ hợp pháp của Người sử dụng quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của người giám hộ để thể hiện sự đồng ý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký đó. 

 

Trường hợp Người sử dụng không cung cấp hoặc cung cấp không chính xác, không đầy đủ các thông tin nêu trên, GoodGame có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho Người sử dụng; ngừng cung cấp Dịch vụ cho Người sử dụng hoặc hạn chế hoặc cấm sử dụng một số hoặc toàn bộ tính năng của Tài khoản, xóa Tài khoản và Dữ liệu, xóa mọi thông tin liên quan, khóa Tài khoản Trò chơi; và/hoặc từ chối tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại của Người sử dụng liên quan đến Trò chơi và/hoặc Tài khoản của Người sử dụng trong Trò chơi. 

 

GoodGame sẽ lưu trữ các thông tin nêu trên trong trong suốt thời gian cung cấp Dịch vụ và 180 ngày kể từ ngày chấm dứt Dịch Vụ. Hết thời hạn quy định tại điều khoản này, GoodGame, theo quyền tùy quyết của mình, có quyền tiếp tục lưu trữ hoặc xóa các thông tin nêu trên, trừ trường hợp Người sử dụng yêu cầu xóa dữ liệu.

 

2.3 Yêu cầu về độ tuổi đối với chủ tài khoản:

– Trò chơi điện tử dành cho người lớn (từ 18 tuổi trở lên, ký hiệu là 18+) là trò chơi có hoạt động đối kháng có sử dụng vũ khí; không có hoạt động, âm thanh, hình ảnh khiêu dâm;

– Trò chơi điện tử dành cho thiếu niên (từ 12 tuổi trở lên, ký hiệu là 12+) là trò chơi có hoạt động đối kháng, chiến đấu có sử dụng vũ khí nhưng hình ảnh vũ khí không nhìn được cận cảnh, rõ ràng; tiết chế âm thanh va chạm của vũ khí khi chiến đấu; không có hoạt động, hình ảnh, âm thanh, nhân vật mặc hở hang, khiêu dâm, quay cận cảnh gây chú ý đến các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể người;

– Trò chơi điện tử dành cho mọi lứa tuổi (ký hiệu là 00+) là những trò chơi mô phỏng dạng hoạt hình; không có hoạt động đối kháng bằng vũ khí; không có hình ảnh, âm thanh ma quái, kinh dị, bạo lực; không có hoạt động, âm thanh, hình ảnh nhân vật mặc hở hang, khiêu dâm, quay cận cảnh gây chú ý đến các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể người.

 

GoodGame thực hiện phân loại độ tuổi đối với từng Trò chơi mà GoodGame phát hành. Người sử dụng phải tuân thủ các yêu cầu về độ tuổi và chỉ tham gia các Trò chơi phù hợp với độ tuổi của mình. Việc phân loại nội dung và độ tuổi này được căn cứ theo tiêu chuẩn đánh giá từng kịch bản trò chơi và được phê duyệt, cấp phép theo quyết định của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

2.4 Quy tắc đặt tên Tài khoản hoặc các nội dung cho phép đặt tên khác:

– Tên Tài khoản gồm các ký tự bảng chữ cái tiếng Anh, chữ số, dấu gạch dưới. Khi tạo lập Tài khoản điền đầy đủ các thông tin được yêu cầu khi thực hiện đăng ký;

– Không được đặt tên và tạo biểu tượng liên quan, có thể gây liên tưởng đến các danh nhân, tên của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước;

– Không được đặt tên và tạo biểu tượng có nội dung phản động, bài xích tôn giáo, khiêu dâm, bạo lực, đi ngược lại thuần phong mỹ tục, truyền thống và văn hóa Việt Nam;

– Không được đặt tên và tạo biểu tượng có nội dung xúc phạm, khích bác đến người khác dưới bất kỳ hình thức nào;

– Không được đặt tên và tạo biểu tượng có nội dung phá rối hay làm mất uy tín của các Dịch vụ do GoodGame cung cấp;

– Không được đặt tên có thể khiến người khác hiểu nhầm hay liên tưởng đến các tên này có liên quan đến các thành viên của GoodGame hay bản thân GoodGame;

– Không được đặt tên và tạo biểu tượng tên kẻ xấu (trùm khủng bố, phát xít…);

 

Trường hợp phát hiện vi phạm, bằng quyết định của mình, GoodGame có quyền (i) xóa bỏ nhân vật, tài khoản và/hoặc (ii) khóa tài khoản của Người sử dụng vi phạm. Mọi khiếu nại trong trường hợp này đều bị từ chối.

 

2.5 Mỗi Tài khoản trong Trò chơi dành cho việc sử dụng độc quyền và chỉ thuộc về chủ sở hữu của Tài khoản. Người sử dụng không được phép chuyển giao/chuyển nhượng và/hoặc cho mượn Tài khoản của mình tới bất kỳ bên thứ ba nào và cũng không được thừa kế bởi bất kỳ bên thứ ba nào.

 

2.6 GoodGame sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo mật thông tin cá nhân, dữ liệu của Người sử dụng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp được chỉ định bởi Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các trường hợp khác GoodGame nhận thấy thực sự cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn như bảo vệ quyền và tài sản liên quan đến hệ thống dịch vụ do GoodGame cung cấp; nhận dạng những người cố tình vi phạm luật thông tin và an ninh mạng, GoodGame sẽ cung cấp thông tin cá nhân của Người sử dụng cho những Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

2.7 Người sử dụng có quyền yêu cầu GoodGame xóa dữ liệu cá nhân của mình do GoodGame lưu trữ theo quy trình sau:

– Bước 1: Người sử dụng gửi yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân đến GoodGame qua email (hotro@goodgame.vn) hoặc hotline (096 895 4295) hoặc website hỗ trợ (https://hotro.goodgame.vn).

– Bước 2: GoodGame phản hồi Người sử dụng và xác minh Người sử dụng tin cậy.

– Bước 3: Sau khi xác minh thành công, GoodGame sẽ xóa dữ liệu cá nhân của Người sử dụng.

 

3. QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG 

 

3.1 Người sử dụng được quyền thay đổi Tài khoản đăng nhập và thay đổi mật khẩu của Tài khoản, thay đổi các thông tin bảo vệ Tài khoản đã được đăng ký.

 

3.2 Người sử dụng được quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập và sử dụng tất cả các dịch vụ dùng Tài khoản nói chung và đăng nhập Trò chơi của GoodGame nói riêng.

 

4. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

 

4.1 Người sử dụng tự cung cấp máy tính cá nhân, thiết bị điện thoại di động, thiết bị truyền, hệ điều hành, kết nối dữ liệu cũng như các phương tiện và điều kiện cần thiết khác cho việc sử dụng Dịch vụ.

 

4.2 Người sử dụng phải tuân thủ các yêu cầu về độ tuổi và chỉ tham gia các Trò chơi phù hợp với độ tuổi của mình.

 

4.3 Người sử dụng tự chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với các thông tin cung cấp cho việc đăng ký Tài khoản. Theo quyết định của mình, GoodGame có quyền (i) hủy quyền lợi của Người sử dụng và/hoặc (ii) từ chối cung cấp dịch vụ cho Người sử dụng và/hoặc (iii) từ chối tiếp nhận, giải quyết khiếu nại của Người sử dụng liên quan đến Dịch vụ và Tài khoản của Người sử dụng trong trường hợp thông tin cá nhân đăng ký không đầy đủ hoặc không chính xác.

 

4.4 Người sử dụng tự chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình bao gồm nhưng không giới hạn email/số điện thoại đăng ký làm Tài khoản, số điện thoại bảo vệ, chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu, thông tin giao dịch nạp vào Tài khoản. Người sử dụng phải: (i) Lập tức thay đổi mật khẩu tài khoản và (ii) Thông báo ngay cho GoodGame nếu tin rằng Tài khoản của mình bị xâm nhập nhằm giảm thiểu các thiệt hại cho Người sử dụng.

 

4.5 Người sử dụng phải đồng ý với Bên thứ ba của GoodGame về những điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của Bên cung cấp dịch vụ. Bên cạnh đó, GoodGame và/hoặc bên thứ ba hợp tác với GoodGame có thể căn cứ theo các thông tin do Người sử dụng cung cấp để sử dụng cho mục đích vận hành, cải thiện và thay đổi Dịch vụ phù hợp hơn với nhu cầu của người dùng, cũng như để duy trì và nâng cao chất lượng, tính bảo mật của Dịch vụ và gửi đến Người sử dụng các thông tin quảng cáo, thông tin hoạt động của Trò chơi thông qua các hình thức như tin nhắn, điện thoại, thư điện tử (email) … hoặc bất kỳ hình thức nào khác mà Người sử dụng có thể tiếp nhận được thông tin; trong trường hợp này, bên thứ ba hợp tác với GoodGame (nếu có) cũng có nghĩa vụ bảo mật Thông tin cá nhân của Người sử dụng như GoodGame. Người sử dụng đồng ý rằng sẽ tuân thủ Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ do Đối tác cung cấp và/hoặc yêu cầu. Người sử dụng cũng hiểu và nhận thức được rằng, Đối tác chịu tất cả các trách nhiệm về nội dung và/hoặc các dịch vụ họ cung cấp. Người sử dụng đồng ý và công nhận rằng GoodGame có thể liên kết với hoặc cung cấp đường link của/hoặc dẫn tới các website khác của các Đối tác hoặc bên thứ ba khác, và Người sử dụng đồng ý rằng GoodGame không kiểm soát và chịu trách nhiệm đối với, bao gồm nhưng không giới hạn tới bất kỳ nội dung, quảng cáo, dịch vụ, sản phẩm,.. mà Người sử dụng sử dụng, hoặc có được hoặc biết được từ các website đó. Đồng thời Người sử dụng cũng xác nhận rằng GoodGame sẽ không chịu trách nhiệm đối với tổn thất và mất mát mà Người sử dụng phải gánh chịu có nguyên nhân từ/hoặc do việc Người sử dụng sử dụng các nội dung, quảng cáo, dịch vụ, sản phẩm,.. đó từ các website như vậy.

 

4.6 Người sử dụng không được xâm phạm an ninh hoặc có hành vi tìm cách xâm phạm an ninh hệ thống máy chủ của GoodGame. Không được sử dụng bất kỳ chương trình công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào Trò chơi. Người sử dụng cam kết sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động hay thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể hoặc đe dọa làm gián đoạn hoặc tạm ngừng Dịch vụ.

 

4.7 Người sử dụng không được thực hiện các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của GoodGame và đối tác, nhà phát triển của GoodGame, bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi như tạo các website liên quan đến Trò chơi hoặc tương tự gây nhầm lẫn với Trò chơi; chỉnh sửa, đảo ngược, biên tập lại mã của Trò chơi hoặc sử dụng cách thức khác để phát hiện mã nguồn gốc của Trò chơi; tìm cách xóa các thông tin liên quan đến bản quyền của Trò chơi.

 

4.8 Người sử dụng không được sao chép, chỉnh sửa, tạo ra, thiết kế phiên bản mới hoặc sản phẩm mới phái sinh trên cơ sở Trò chơi (trừ trường hợp được GoodGame cho phép bằng văn bản).

 

4.9 Người sử dụng không được thực hiện các hành vi gây rối, gây mất an ninh trật tự tại trụ sở hay bất kỳ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh nào của GoodGame hoặc các đơn vị liên kết với GoodGame.

 

4.10 Người sử dụng không được sử dụng các công cụ hoặc lợi dụng các lỗi tự phát sinh từ hệ thống hoặc bất kỳ hành vi, công cụ nào khác để giành được nhiều lợi thế hơn so với người chơi khác để làm thay đổi kết quả chơi hoặc có các hành vi gian lận để phá hoại hoặc trục lợi. Khi phát hiện sự cố, bug, lỗi trong Trò chơi, Người sử dụng cần thông báo ngay đến GoodGame. Bất kỳ hành vi phát tán hay lợi dụng lỗi nào trong Trò chơi, can thiệp và phá hoại dữ liệu sẽ bị khóa Tài khoản ngay lập tức. Ngoài ra, với những hành vi đủ cấu thành tội hình sự sẽ bị truy tố trước pháp luật.

 

4.11 Người sử dụng không được mạo danh hay cố ý làm cho người khác lầm tưởng Người sử dụng là các thành viên liên quan đến GoodGame, bao gồm nhưng không giới hạn như người quản trị hệ thống, chuyên viên hỗ trợ, cộng tác viên, nhân viên.

 

4.12 Người sử dụng không phát tán và truyền bá thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội bất kể là trong Trò chơi hay ngoài Trò chơi.

 

4.13 Người sử dụng không gửi thông tin quảng cáo, mời gọi hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại (trừ trường hợp được GoodGame cho phép bằng văn bản).

 

4.14 Người sử dụng không được gửi hoặc truyền bất kỳ thông tin hoặc phần mềm nào có chứa bất kỳ loại virus, trojan, bọ hay các thành phần nguy hại nào đến sự an toàn của hệ thống Dịch vụ.

 

4.15 Người sử dụng không được gửi hoặc tải lên, xuất bản, truyền, tái sản xuất hoặc phân phối dưới bất cứ hình thức nào những nội dung được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật sở hữu trí tuệ của các sản phẩm dịch vụ do GoodGame cung cấp; hoặc tạo ra các biến thể của các nội dung đó mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ nhân hoặc người giữ bản quyền.

 

4.16 Người sử dụng không được gửi liên tục các dòng chữ vô nghĩa trên các kênh chat nhằm cản trở hoặc quấy rối những Người sử dụng khác.

 

4.17 Người sử dụng không được có thái độ đe dọa hoặc các hành vi quấy rối, gây ức chế tâm lý,… đối với các thành viên khác. Không đưa thông tin vu khống, bịa đặt, xúc phạm uy tín và danh dự của cá nhân, tổ chức khác.

 

4.18 Người sử dụng không được sử dụng những từ ngữ, lời lẽ, dấu hiệu, ký tự không lành mạnh, tục tĩu, phỉ báng, xúc phạm,… tới nhân viên quản trị hệ thống dịch vụ, người chơi và các tổ chức khác. Không được có bất kỳ hành vi, lời nói hay cử chỉ nào khác làm tổn hại đến uy tín, thương hiệu của Trò chơi và GoodGame.

 

4.19 Người sử dụng không được có hành vi câu kết, gây rối, cản trở, phá hoại, bịa đặt thông tin gây hại cho cộng đồng, GoodGame hoặc đối tác liên kết với GoodGame trong mọi chương trình, sự kiện, dịch vụ.

 

4.20 Người sử dụng không được lợi dụng Trò chơi để tuyên truyền chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo. Không được tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.

 

4.21 Người sử dụng không được lợi dụng Trò chơi để tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc hoặc nhằm thực hiện các hành động bất hợp pháp khác.

 

4.22 Người sử dụng không được sử dụng hoặc tìm cách xâm phạm trái phép Tài khoản, mật khẩu của Người sử dụng khác.

 

4.23 Người sử dụng không được quảng bá bất kỳ Trò chơi nào không phải của GoodGame dưới bất kỳ hình thức nào trên các kênh truyền thông của GoodGame hoặc trong quá trình cài đặt, sử dụng Trò chơi.

 

4.24 Người sử dụng không được phép mua bán Tài khoản, tiền ảo, vật phẩm ảo trong Trò chơi để thu lợi dưới mọi hình thức, không được phép chuyển đổi Tài khoản, tiền ảo, vật phẩm ảo trong Trò chơi sang tiền mặt hoặc bất kỳ hiện vật khác có giá trị quy đổi tương đương. GoodGame có thể hủy tài khoản vi phạm điều khoản này mà không cần bất kỳ thông báo nào trước. Người sử dụng hiểu, đồng ý và chấp nhận rằng Tài khoản, tiền ảo, vật phẩm ảo hoặc các đơn vị ảo khác trong Trò chơi không phải là tài sản, không có giá trị quy đổi ngược lại thành tiền, thẻ thanh toán, phiếu thưởng hoặc các hiện vật có giá trị giao dịch bên ngoài Trò chơi.

 

4.25 Người sử dụng hiểu rằng, tiền tệ, tài sản ảo trong Trò chơi không thể được sử dụng cho bất cứ mục đích nào khác ngoài việc được cung cấp theo như quy định của GoodGame. Tiền tệ trong Trò chơi một khi đã được tiêu bởi Người sử dụng sẽ không thể hoàn lại vì bất kỳ lý do nào, trừ các trường hợp đặc biệt mà GoodGame có quyết định khác.

 

4.26 Người sử dụng hiểu rằng, tiền tệ trong Trò chơi có thể được sử dụng chỉ trong tài khoản mà Người sử dụng tiêu các tiền tệ này và không thể được chỉ định hoặc chuyển sang tài khoản khác. Hơn nữa, tiền tệ trong Trò chơi không thể được thực hiện hoặc kết hợp giữa thiết bị truyền chạy trên những hệ điều hành khác nhau như các loại tiền tệ Trò chơi khác nhau mặc dù chúng được phân loại theo cùng một tên. GGold có thể được sử dụng trong Tài khoản của Người sử dụng và không được chỉ định hoặc chuyển sang Tài khoản khác. GGold sẽ không được chuyển nhượng dưới mọi hình thức.

 

4.27 Người sử dụng có trách nhiệm chú ý đến cũng như kiểm tra các điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ trong TTDV này một cách thường xuyên. Việc thông báo liên quan đến sửa đổi bất kỳ điều khoản hay điều kiện trong TTDV này không phải là bắt buộc và không ảnh hưởng tới hiệu lực của việc sửa đổi. 

 

5. QUYỀN CỦA GOODGAME

 

5.1 GoodGame có quyền thực hiện các biện pháp an ninh cần thiết để bảo vệ và ngăn chặn các truy cập, sửa đổi trái phép hoặc phá hủy thông tin đối với Dịch vụ hay Website. Mặc dù vậy, việc áp dụng các biện pháp nêu trên không được coi là sự đảm bảo rằng Tài khoản của Người sử dụng không bị mất, hack và GoodGame được miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm bởi các trường hợp này.

 

5.2 GoodGame có quyền hạn chế quyền truy cập, từ chối cho phép Người sử dụng truy cập Website hoặc Dịch vụ hoặc cho phép Người sử dụng mở Tài khoản vì bất cứ lý do gì mà GoodGame xem xét cần thiết.

 

5.3 Bằng quyết định của mình, ở mọi thời điểm, trong trường hợp nhận thấy Người sử dụng hoặc Tài khoản có dấu hiệu vi phạm điều khoản thỏa thuận dịch vụ, GoodGame có quyền thực hiện các biên pháp xử lý mà không cần thông qua ý kiến của người vi phạm. Đồng thời, căn cứ theo tính chất và mức độ vi phạm, Người sử dụng sẽ chịu trách nhiệm trước Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các Bên liên quan về mọi thiệt hại được gây ra bởi (các) hành vi vi phạm đó của Người sử dụng.

 

5.4 Riêng với trường hợp thông tin cá nhân đăng ký không đầy đủ hoặc không chính xác, GoodGame có quyền: (i) Hủy quyền lợi hiện có của Người sử dụng và/hoặc (ii) Từ chối cung cấp dịch vụ cho Người sử dụng và/hoặc (iii) Từ chối tiếp nhận, giải quyết khiếu nại của Người sử dụng liên quan đến Dịch vụ và Tài khoản của Người sử dụng.

 

5.5 GoodGame không chịu trách nhiệm và không giải quyết những khiếu nại liên quan đến giao dịch, trao đổi vật phẩm, tài sản ảo trong trò chơi; giao dịch Tài khoản giữa những người chơi với nhau bằng tiền mặt bất kỳ hay hiện vật nào khác có giá trị tương đương.

 

5.6 GoodGame chỉ chấp nhận việc thanh toán qua kênh thanh toán của GoodGame hoặc kênh thanh toán do Đối tác của GoodGame cung cấp được giới thiệu, công bố trong Trò chơi và/hoặc tại Website của Trò chơi; trường hợp Người sử dụng sử dụng các kênh thanh toán khác thì GoodGame sẽ không có bất kỳ trách nhiệm nào với Người sử dụng. Mặc dù vậy, trong bất kỳ trường hợp nào sau khi Người sử dụng thanh toán thành công, GoodGame đã ghi nhận số đơn vị quy đổi tương ứng vào tài khoản của Người sử dụng trong Trò chơi nhưng sau đó bị đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán yêu cầu hoàn tiền (do có yêu cầu, khiếu nại từ chủ thẻ) thì GoodGame buộc phải thực hiện yêu cầu hoàn tiền này theo các quy định liên quan và sẽ khấu trừ tương ứng vào tài khoản của Người sử dụng, và các lợi ích khác mà Người sử dụng có được từ lần thanh toán đó, trường hợp lần khấu trừ đó không đủ (do Người sử dụng đã sử dụng) thì GoodGame có quyền khấu trừ vào các lần tiếp theo và/hoặc thu hồi vật phẩm ảo mà Người sử dụng dùng đơn vị quy đổi để có được. Ngoài ra, trong một số trường hợp, tùy mức độ vi phạm, Người sử dụng có thể bị khóa tài khoản vĩnh viễn liên quan đến hành vi này. 

 

5.7 GoodGame có quyền điều chỉnh, cập nhật hoặc tối ưu hóa Trò chơi, bao gồm nhưng không giới hạn như thiết lập các chỉ số liên quan, tính năng của các đơn vị ảo, vật phẩm ảo, điểm thưởng trong Trò chơi mà Người sử dụng đang có hoặc đang sử dụng mà không cần báo trước hoặc cần sự đồng ý nào của Người sử dụng.

 

5.8 Tùy theo tình hình thực tế, GoodGame có quyền ngừng cung cấp Dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định để sửa chữa, nâng cấp hệ thống và sẽ có thông báo trước cho Người sử dụng qua Website hoặc trên các kênh thông tin khác. GoodGame không đảm bảo với Người sử dụng sẽ kết nối được Dịch vụ tại mọi thời điểm.

 

5.9 Trường hợp Tài khoản của Người sử dụng không hoạt động – Người sử dụng không đăng nhập vào Tài khoản của mình trong một khoản thời gian 180 ngày hoặc nhiều hơn, GoodGame có toàn quyền xóa, chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của Tài khoản mà không cần thông báo trước cho Người sử dụng.

 

5.10 GoodGame có toàn quyền sửa đổi, chấm dứt toàn bộ hoặc một phần của Dịch vụ bất cứ lúc nào theo xem xét riêng của GoodGame mà không cần bất kỳ thông báo trước nào cho Người sử dụng. Việc sửa đổi hoặc chấm dứt này có hiệu lực ngay lập tức tại thời điểm GoodGame thông báo về việc sửa đổi hoặc chấm dứt, trừ khi trong thông báo đó có quy định về một thời điểm khác. Bên cạnh đó, GoodGame có toàn quyền ngừng cung cấp và/hoặc hỗ trợ Trò chơi hoặc một phần của Dịch vụ tại bất kỳ thời điểm nào. GoodGame sẽ không bị yêu cầu cung cấp hoàn lại tiền, lợi ích hoặc các bồi thường khác cho Người sử dụng.

Việc chấm dứt Tài khoản của Người sử dụng có thể bao gồm vô hiệu hóa truy cập của Người sử dụng trong Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào đó bao gồm bất kỳ nội dung nào.

 

5.11 Để đảm bảo tốc độ, GoodGame có quyền định kỳ hoặc tại bất kỳ thời điểm nào hợp lý thực hiện xóa Dữ liệu cũ lưu trữ trên máy chủ Trò chơi.

 

5.12 Toàn bộ thông tin kỹ thuật, thông tin về tính năng, công thức, giải pháp kỹ thuật của Trò chơi đều là thông tin mật; vì vậy, GoodGame không có nghĩa vụ cung cấp cho Người sử dụng bất kỳ thông tin nào nêu trên dưới bất kỳ hình thức nào.

 

5.13 GoodGame có quyền thu hồi hoặc xóa vật phẩm ảo, tiền ảo trong Trò chơi trong trường hợp nhận thấy vật phẩm ảo, tiền ảo đó được khởi phát từ nguồn không chính thống hoặc không hợp pháp.

 

5.14 Đối với Dịch vụ trả tiền: 

– Trong mọi trường hợp, GoodGame sẽ không cung cấp bất kỳ hoàn phí nào đối với số tiền mà Người sử dụng đã nạp vào Trò chơi, không quy đổi tiền ảo, vật phẩm ảo thành tiền mặt hoặc bất kỳ hiện vật nào khác có giá trị tương đương. Nếu một Dịch vụ bị đóng cửa hoặc dừng cung cấp, tùy thuộc vào tình hình thực tế, GoodGame sẽ hỗ trợ Người sử dụng chuyển sang sử dụng Dịch vụ khác do GoodGame cung cấp.

– Đối với phương thức thanh toán thẻ trực tuyến thông qua các kênh trung gian thanh toán là Đối tác, trường hợp giao dịch không thành công nhưng tiền trong tài khoản của Người sử dụng vẫn bị trừ đi tương ứng, và/hoặc các trường hợp tra soát khiếu nại khác được xác minh là phát sinh do lỗi của GoodGame, GoodGame sẽ hoàn tiền cho Người sử dụng vào tài khoản trò chơi trong thời hạn tối đa 03 (ba) ngày, kể từ thời điểm: (i) Nhận được khiếu nại từ người bị thiệt hại và (ii) Xác minh được lỗi của giao dịch nạp thẻ. 

 

6. TRÁCH NHIỆM CỦA GOODGAME

 

6.1 GoodGame có trách nhiệm hỗ trợ Người sử dụng trong quá trình sử dụng Dịch vụ. 

 

6.2 GoodGame có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại có liên quan tới Tài khoản và sử dụng Dịch vụ theo thời gian quy định. Tuy nhiên, đối với những Tài khoản có thông tin không đầy đủ, trung thực hoặc chính xác, GoodGame có quyền không hỗ trợ, nhận và giải quyết.

 

6.3 GoodGame có trách nhiệm bảo mật những thông tin mà Người sử dụng cung cấp ngoại trừ các trường hợp được nêu trong TTDV này. Trường hợp Người sử dụng yêu cầu bất kỳ sự trợ giúp kỹ thuật nào, Người sử dụng đồng ý và chấp thuận với truy nhập từ xa của GoodGame và kiểm tra lại máy tính/điện thoại/các thiết bị điện tử khác của Người sử dụng về việc tải phần mềm phục vụ cho mục đích trợ giúp và xử lý lỗi.

 

6.4 Trường hợp Dịch vụ bị tạm ngưng hoặc ngưng cung cấp hoàn toàn vì bất kỳ lý do nào, GoodGame không có nghĩa vụ hoàn trả, bồi thường bất kỳ khoản tiền mặt hay hiện vật, hiện kim nào cho Người sử dụng; mặc dù vậy, trường hợp trò chơi bị tạm ngưng hoặc ngưng cung cấp hoàn toàn, GoodGame sẽ nỗ lực thông báo trước đến Người sử dụng trong một khoảng thời gian hợp lý và có phương án để đảm bảo quyền lợi của Người sử dụng theo đúng quy định pháp luật. 

 

7. XỬ LÝ VI PHẠM

 

7.1 Đối với các hành vi Người sử dụng vi phạm một hay nhiều điều khoản trong TTDV, bằng quyết định của mình, GoodGame có quyền tự mình và/hoặc thông qua hệ thống, tính năng của Trò chơi để xử lý các hành vi có dấu hiệu vi phạm mà không cần báo trước. Tùy theo mức độ, các hành vi vi phạm có thể bị xử lý theo một hoặc một vài hình thức sau:

– Nhắc nhở;

– Cảnh cáo;

– Khấu trừ và/hoặc xóa đơn vi ảo, vật phẩm ảo trong Trò chơi;

– Tạm dừng Tài khoản;

– Khóa Tài khoản có thời hạn;

– Khóa Tài khoản vĩnh viễn;

– Chuyển hồ sơ đến Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý vi phạm hay khởi tố hình sự;

– Bất kỳ biện pháp nào khác mà GoodGame xem xét thấy cần thiết và thích đáng.

Tuy nhiên, tùy từng thời điểm, GoodGame có quyền áp dụng bổ sung hoặc áp dụng đồng thời các biện pháp xử lý nhằm mục đích răn đe và/hoặc đảm bảo môi trường Trò chơi lành mạnh, công bằng. Người sử dụng cũng đồng ý rằng bất cứ lý do hay hình thức xử lý áp dụng nào do GoodGame đưa ra cũng sẽ được Người sử dụng xem là hợp lý. 

 

7.2 Trường hợp GoodGame phát hiện và/hoặc nhận được khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc vi phạm TTDV của Người sử dụng và/hoặc Tài khoản trong Trò chơi của Người sử dụng thì tùy theo hành vi và mức độ vi phạm mà GoodGame có toàn quyền xử lý theo TTDV; đồng thời GoodGame có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) công bố tên Tài khoản của Người sử dụng, hình thức xử lý lên Website hoặc các kênh thông tin, phương tiện khác và/hoặc thông báo bên trong Trò chơi cho những người chơi khác mà GoodGame có thể tiếp cận, thông tin đến những người chơi khác của Trò chơi.

 

7.3 Với trường hợp Người sử dụng có hành vi vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm, Người sử dụng có thể mất Tài khoản, các dữ liệu cá nhân cũng như các phúc lợi, đặc quyền có được trước đó. Người sử dụng hiểu rằng, GoodGame không có bất kỳ nghĩa vụ đền bù nào cho Người sử dụng cho bất kỳ những thiệt hại đó. 

 

8. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM 

 

8.1 GoodGame cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh khi xảy ra khi vận hành Dịch vụ, kể cả trong trường hợp Bất khả kháng. GoodGame không đảm bảo rằng Người sử dụng có thể truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ tại thời gian và địa điểm mà Người sử dụng chọn, cũng không đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi cũng như những lỗi đó sẽ được sửa chữa và các Dịch vụ sẽ không có virus hoặc các thành phần gây hại khác. GoodGame không chịu trách nhiệm cho bất kỳ gián đoạn hoặc lỗi, tổn thất, thiệt hại, đột nhập, hacking, phá tường lửa, thất lạc thông tin (nếu có) xảy ra cho Người sử dụng. Công ty có quyền thực hiện bất cứ hành động nào để sửa chữa các lỗi đó trong khả năng hợp lý nhất có thể. Người sử dụng đồng ý sử dụng Dịch vụ với tất cả sự rủi ro (nếu có) và đồng ý sẽ không tiến hành bất kỳ hành động pháp lý hay tuyên bố nào để yêu cầu bồi thường thiệt hại từ việc sử dụng Dịch vụ của GoodGame.

 

8.2 Quyền duy nhất của Người sử dụng liên quan đến các sự cố hoặc sự không hài lòng nào với Website, Dịch vụ hay GoodGame là Người sử dụng chấm dứt Tài khoản của mình và ngưng sử dụng Website, Dịch vụ.

 

8.3 Người sử dụng công nhận và đảm bảo về khả năng nhận thức của mình đối với hiệu sử dụng và hiểu thông tin trong Trò chơi. Người sử dụng đồng ý và đảm bảo về việc sử dụng thông tin của mình tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật hiện hành. 

 

9.THÔNG TIN

 

9.1 Thông tin đăng tải trên các hệ thống dịch vụ có thể do các thành viên cộng đồng dịch vụ cung cấp, GoodGame không độc lập thẩm định thông tin và không chịu trách nhiệm đối với các thông tin như vậy. Vì vậy, những thông tin đó không được coi là khuyến nghị hoặc đã được xác thực, GoodGame không nhận bất cứ trách nhiệm nào về các thông tin này.

 

9.2 Các liên kết từ hệ thống dịch vụ của GoodGame có thể dẫn Người sử dụng tới các trang thông tin của các Đối tác, Người sử dụng chấp nhận các liên kết này và những rủi ro tiềm ẩn kèm theo (nếu có). Ngoài ra, GoodGame sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin được đăng tải trên những trang thông tin này.

 

9.3 GoodGame có quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin, quy định nào cũng như thay đổi việc trình bày, thành phần hoặc chức năng,…của hệ thống mà GoodGame cho là cần thiết tại mọi thời điểm mà không cần báo trước.

 

9.4 Khi sử dụng Dịch vụ, Người sử dụng cho phép GoodGame thu thập, lưu trữ thông tin mà Người sử dụng cung cấp khi mở Tài khoản cũng như các thông tin khác liên quan đến sở thích, thói quen, thao tác, thông tin kỹ thuật thiết bị và các ứng dụng trên thiết bị của Người sử dụng. GoodGame cam kết bảo mật toàn bộ các thông tin nói trên và sẽ không sử dụng các thông tin này vào mục đích bất hợp pháp.

 

10. CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

 

10.1 Tất cả các sản phẩm, dịch vụ do GoodGame cung cấp đã được Nhà nước cấp phép và được bảo hộ bản quyền. Nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của GoodGame thì Người sử dụng không được phép tải lên, gửi, xuất bản, phát tán sản phẩm, dịch vụ dưới bất cứ hình thức nào.

 

10.2 GoodGame được phép sử dụng miễn phí các ý tưởng hoặc nội dung thông tin do Người sử dụng cung cấp. Người sử dụng không có quyền đòi hỏi bất cứ khoản tài chính nào (tiền thưởng, lệ phí, nhuận bút hoặc các hình thức chi trả khác…) liên quan đến việc sử dụng thông tin này. 

 

11. HỖ TRỢ VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 

 

11.1 Phương thức khiếu nại

Người sử dụng có thể khiếu nại theo các phương thức sau:

– Khiếu nại trên website: https://hotro.goodgame.vn  Thông qua tài khoản GoodGameID, Người sử dụng có thể khởi tạo các mục riêng, hoặc vào phần khiếu nại riêng để nêu ý kiến của mình. Bộ phận Chăm sóc khách hàng của GoodGame sẽ thu thập các khiếu nại và giải quyết theo các quy định của GoodGame;

– Khiếu nại trực tiếp trong Dịch vụ: Trong quá trình sử dụng Dịch vụ, Người sử dụng có thể gửi ý kiến, nội dung khiếu nại của mình trực tiếp cho đội ngũ vận hành trò chơi;

– Khiếu nại bằng điện thoại, email, hoặc trực tiếp tại GoodGame: Người sử dụng có thể gọi điện trực tiếp tới tổng đài hỗ trợ của GoodGame 096 895 4295; hoặc gửi email tới email “hotro@goodgame.vn” để yêu cầu giải quyết thắc mắc, khiếu nại với Bộ phận Chăm sóc khách hàng của GoodGame qua hotline.

 

11.2 Quy định khiếu nại: 

– Khi tố cáo, khiếu nại một Tài khoản khác, Người sử dụng cần nêu rõ tên Tài khoản muốn tố cáo, khiếu nại và hành vi vi phạm của Tài khoản đó. Để được bảo vệ quyền lợi, Người sử dụng cần cung cấp đủ thông tin về Tài khoản của mình theo yêu cầu và thông tin liên hệ cần thiết.

– Trong vòng 48 giờ (bốn mươi tám giờ) kể từ thời điểm tiếp nhận khiếu nại, Bộ phận Chăm sóc khách hàng sẽ gửi phản hồi đến Người sử dụng về việc báo lỗi và/hoặc phản hồi về những khiếu nại của Người sử dụng.

– Người sử dụng đồng ý rằng, phản hồi của GoodGame về các khiếu nại, tố cáo của Người sử dụng thông qua các phương thức tại Điều 11.1 là quyết định cuối cùng và chính thức của GoodGame theo đúng quy định của pháp luật.

– Các trường hợp quan trọng, liên quan đến quyền lợi người chơi hay có tác động đến Tài khoản, nhân vật như yêu cầu hỗ trợ về việc cung cấp lại mật khẩu, báo hack, lỗi game, xóa nhân vật,… Người sử dụng buộc phải dùng email đăng ký Tài khoản gửi hòm thư hỗ trợ/website báo lỗi, hoặc dùng số điện thoại bảo vệ Tài khoản liên hệ hotline Chăm sóc khách hàng GoodGame hoặc cung cấp được CMND/CCCD/hộ chiếu có số dùng để đăng ký tài khoản hoặc thông tin giao dịch của tài khoản nếu GoodGame yêu cầu để được hỗ trợ. GoodGame không chấp nhận giải quyết các vấn đề trên mà không xác minh được người báo có chính xác là chủ Tài khoản hay không.

 

11.3 Chính sách liên quan đến vật phẩm, tài sản ảo: 

– Người sử dụng sẽ được xem xét phục hồi lại nhân vật, vật phẩm, tài sản ảo khi bị tổn thất do lỗi hệ thống. Việc yêu cầu phục hồi này phải được thông báo trong vòng 2 ngày (48 giờ) kể từ khi sự việc xảy ra, nếu quá thời hạn trên mà Người sử dụng mới thông báo cho Bộ phận Chăm sóc khách hàng thì sẽ không được giải quyết. GoodGame không tiếp nhận các yêu cầu khôi phục lại các nhân vật, vật phẩm, tài sản ảo về những tổn thất phát sinh do sự không tuân thủ quy định của các chính sách quản lý hay do sự sai sót của chính bản thân Người sử dụng.

– Nhân vật, vật phẩm, tài sản ảo được yêu cầu phục hồi phải nằm trong Tài khoản của người thông báo. GoodGame không tiếp nhận yêu cầu phục hồi với Tài khoản của người khác hoặc với trường hợp người thông báo không chứng minh được Tài khoản đó là Tài khoản của mình.

– Thông tin cần thiết cho việc phục hồi nhân vật, vật phẩm, tài sản ảo phải được thông báo chính xác, đầy đủ để việc xử lý được thực hiện nhanh nhất:

-+Các thông tin về Tài khoản (không bao gồm mật khẩu);

-+ Các mốc thời gian liên quan đến sự cố;

-+ Các nhân vật, vật phẩm, tài sản ảo bị mất;

-+ Các thông số bị thay đổi;

-+Các khả nghi liên quan khác.

– Trong trường hợp người thông báo báo cáo không trung thực hoặc thiếu các thông tin cần thiết, trường hợp đó sẽ không được giải quyết.

– Việc yêu cầu phục hồi nhân vật, vật phẩm, tài sản ảo phát sinh do việc sử dụng Tài khoản để kinh doanh bằng tiền mặt hoặc bất kỳ hiện vật nào khác có giá trị tương đương sẽ không được xử lý. Trường hợp có yêu cầu cùng hợp tác điều tra của Cơ quan nhà nước thì GoodGame phải cung cấp thông tin cá nhân của Người sử dụng theo thủ tục hợp pháp.

– Các trường hợp sau đây sẽ không được phục hồi nhân vật và/hoặc vật phẩm, tài sản ảo:

+ Phát sinh thiệt hại về nhân vật và/hoặc vật phẩm, tài sản ảo do đột nhập tài khoản;

+ Nội dung yêu cầu phục hồi không rõ ràng, cung cấp thông tin không chính xác;

+ Từ bỏ quyền sở hữu nhân vật và/hoặc vật phẩm, tài sản ảo của mình;

+ Mua bán nhân vật và/hoặc vật phẩm, tài sản ảo cho NPC trong suốt quá trình chơi;

+ Tổn thất nhân vật và/hoặc vật phẩm, tài sản ảo do sử dụng tài khoản chung;

+ Tổn thất, thiệt hại phát sinh từ phía Người sử dụng;

+ Phát sinh thiệt hại nhân vật và/hoặc vật phẩm, tài sản ảo do cố tình sử dụng Dịch vụ trong thời gian server kiểm tra, bảo dưỡng;

+ Tổn thất, thiệt hại phát sinh do một số lý do từ hệ thống phía Người sử dụng (trục trặc về đường truyền Internet, máy client bị lỗi …);

+ Vượt quá quy định về thời gian xử lý các yêu cầu của Người sử dụng.

– Khiếu nại của Người sử dụng phải được gửi trong vòng 48 giờ kể từ khi xảy ra sự việc. Trường hợp sự việc đã xảy ra quá 48 giờ mà Người sử dụng mới khiếu nại, GoodGame sẽ không giải quyết bất cứ một khiếu nại nào của Người sử dụng và Người sử dụng phải tự chịu trách nhiệm về mọi rủi ro (nếu có).

– Các yêu cầu, khiếu nại của Người sử dụng gửi lên sẽ được tiếp nhận và xử lý theo tuần tự. GoodGame sẽ nỗ lực xử lý các yêu cầu, khiếu nại của Người sử dụng trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm nhận được yêu cầu, khiếu nại.

– Trong các trường hợp đặc biệt, Bộ phận Vận hành của GoodGame có thể sẽ liên lạc trực tiếp với Người sử dụng về quá trình giải quyết vụ việc. 

 

11.4 Đối với mọi trường hợp mua bán, giao dịch, GoodGame sẽ không can thiệp và xử lý bất cứ giao dịch cá nhân nào trong Trò chơi cũng như ngoài Trò chơi. GoodGame sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu xảy ra việc mất tài sản, vật dụng trong Trò chơi do sơ suất của Người sử dụng lúc tiến hành giao dịch. Do đó, khi tham gia giao dịch Người sử dụng cần chủ động chú ý và cẩn thận để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. 

 

12. ĐIỀU KHOẢN KHÁC 

 

12.1 TTDV này bắt đầu có hiệu lực kể từ khi ban hành và sẽ kéo dài cho đến khi có văn bản thay thế hoặc hủy bỏ và sẽ thay thế cho tất cả các TTDV trước đó liên quan đến Trò chơi. 

 

12.2 Người sử dụng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ GoodGame khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Người sử dụng trong quá trình sử dụng sản phẩm của GoodGame hoặc phát sinh từ việc Người sử dụng vi phạm pháp luật hiện hành.

 

12.3 TTDV này chịu sự điều chỉnh và giải thích theo quy định của pháp luật nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

 

12.4 Các đề mục trong TTDV này là để thuận tiện trong việc tham chiếu và sẽ không ảnh hưởng đến sự diễn giải các nội dung của mục đó.

 

12.5 Nếu bất kỳ Điều, Khoản nào của TTDV này (hoặc bất kỳ phần nào của nó) trở thành bất hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, thì tính hợp lệ, hợp pháp hoặc tính bắt buộc của những nội dung còn lại của TTDV này sẽ không vì thế mà bị ảnh hưởng hay mất hiệu lực.

 

12.6 TTDV này bao gồm toàn bộ sự thoả thuận giữa GoodGame và Người sử dụng. TTDV không thay cho bất kỳ điều khoản bổ sung nào mà Người sử dụng đã được thông báo bởi GoodGame và nó được áp dụng khi sử dụng nội dung hay dịch vụ của bên thứ ba.

 

12.7 Trường có có sự mâu thuẫn giữa TTDV này với Quy chế sử dụng GoodGameID và/hoặc Thỏa thuận sử dụng các Tài khoản liên kết thì quy định tại TTDV này sẽ được ưu tiên áp dụng. Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa TTDV này với các thông báo chính thức của GoodGame thì nội dung của Thông báo đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

 

12.8 Việc GoodGame không thực hiện hoặc chậm thực hiện bất kỳ quyền, hay biện pháp xử lý nào theo quy định tại TTDV này không được xem là sự từ bỏ bất kỳ quyền, biện pháp xử lý nào trong TTDV này và GoodGame bảo lưu quyền thực hiện quyền hay biện pháp xử lý đó vào bất kỳ thời điểm nào mà GoodGame nhận thấy thích hợp.

 

12.9 GoodGame được toàn quyền sửa đổi lại TTDV này tại bất kỳ thời điểm nào, và việc sửa đổi sẽ có hiệu lực sau khi các sửa đổi được thông báo trên Website. Người sử dụng có thể xem lại TTDV bằng cách truy cập vào Dịch vụ, Website theo định kỳ để biết được những nội dung được sửa đổi. Người sử dụng sẽ được coi là chấp thuận mọi sửa đổi thông qua việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ.

 

12.10 Người sử dụng đồng ý và công nhận rằng, theo các luật và quy định hiện hành hoặc sau khi nhận được chỉ thị của Cơ quan nhà nước, GoodGame có thể được yêu cầu thực hiện các hành động mà có thể vi phạm các quy định trong TTDV này. Trong trường hợp này, Người sử dụng đồng ý miễn trừ GoodGame khỏi các nghĩa vụ liên quan.